–––

U2 Online auttaa yritystäsi kehittämään
ruokaketjustasi kestävämmän
datanhallinnan keinoin

–––


Missio

U2 Online Oy auttaa organisaatiotanne kehittämään ruuantuotannon arvoketjun kestävämmäksi, laadukkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi hyödyntäen siinä viimeisintä digitaalitekniikkaa.

Prosessin kriittisten kohtien datan mallintaminen auttaa tuottamaan parempilaatuista, puhtaampaa ja terveellisempää ruokaa pienemmillä alkutuotannon panostuksilla ja optimoiden esimerkiksi lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä.

Loppuasiakas ostaa tuotteenne mieluummin ja on usein valmis maksamaan tuotteestanne enemmän prosessin näkyessä turvallisempana ja laadukkaampana kerätyn tiedon kattaessa koko raaka-aineketjun menetelmät.

U2 Online hyödyntää työssään viimeisen kymmenen vuoden aikana käytännön projekteissa koeteltua, parhaiden digitaalisen palveluntuottajien verkostoa Suomessa, Hollannissa, Englannissa ja Israelissa. Informaatiotekniikan osaaminen kattaa data-platformit, IOT-, sekä Remote sensing -teknologian ja -kuvankäsittelyn.


U2 Online Oy tuottaa suomalaisille ja skandinaavisille, pienille sekä keskisuurille yrityksille maatalouden ja ruokahuollon arvoketjun digitalisointiin liittyviä asiantuntija- ja projektinhallintapalveluita.

Tyypillinen kohdeyritys on strategiassaan päättänyt kehittää palveluaan ja sen tuotantoketjua kestävämpään, ympäristöystävällisempään ja tuottavampaan suuntaan hyödyntäen uusinta informaation hallinnan teknologiaa. Kohdeyrityksen organisaatiolla itsellään ei välttämättä ole tähän erikoistunutta henkilöstöä tai resursseja riittävästi.